Lidmaatschap

 
Stuurgroep PVC & Ketenbeheer biedt een platform voor de PVC producerende en PVC verwerkende industrie in Nederland. Meer informatie vindt u op deze website, of via contact@pvcinfo.nl.
Informatie
 

 

Ga snel naar:

 
 

 

Menu

Wat is de Stuurgroep PVC & Ketenbeheer?
Begin 1989 hebben in Nederland de fabrikanten van de grondstof PVC samen met de belangrijkste verwerkers van PVC de Stuurgroep PVC & Ketenbeheer opgericht.
Hun doel was een programma te ontwikkelen gericht op het voortdurend verminderen van de belasting van het milieu in de hele levenscyclus van PVC en PVC-producten (dat is de productie, verwerking, gebruik, hergebruik en verwijdering). Daarnaast werd beoogd namens de sector informatie te verstrekken over milieu-, gezondheids- en veiligheidsaspecten van PVC.
De Stuurgroep PVC & Ketenbeheer maakt deel uit van de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie te Leidschendam.
Wat is het doel van de Stuurgroep PVC & Ketenbeheer?

PVC zo duurzaam mogelijk inzetten door:

het verminderen van lucht- en waterverontreiniging;
- herverwerkingprogramma’s (waaronder mechanische en chemische recycling);
- vermindering van het gebruik van schadelijke stoffen.

De milieubelasting van PVC waar mogelijk tot een minimum terugbrengen.
Namens de sector bijdragen aan open communicatie over duurzaamheid van PVC.

Hoe wil de Stuurgroep PVC & Ketenbeheer dit doel bereiken?

Door middel van overleg met industriële partners, overheden en maatschappelijke organisaties informatie uitwisselen en mogelijke verbeteringen onderzoeken.
Het in gang zetten en ondersteunen van projecten gericht op verbeteringen in de levenscyclus van PVC zoals afvalprojecten en grondstofverbetering. Bijvoorbeeld:

Vermindering van de lucht- en waterverontreiniging door bijv. etheendichloride, vinylchloride, PVC-stof en koolwaterstoffen bij de productie van PVC.
Gefaseerde volledige vervanging van loodstabilisatoren in PVC-producten.
Inzameling en herverwerking van PVC-producten in de afvalfase zoals leidingsystemen, profielen, dakbanen, vloerbedekking etc.

Het verstrekken van informatie over duurzaamheidaspecten van PVC en PVC-producten aan belangstellenden.
Samenwerking op Europees niveau met producenten van PVC, PVC-toevoegingen en verwerkers van PVC.
Meewerken aan initiatieven in Europees verband.


Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag

Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel: 070-444 06 52
Fax: 070-444 06 61
E-mail: contact@pvcinfo.nl


 

 


© Stuurgroep PVC en Ketenbeheer 2024