Lidmaatschap

 
Stuurgroep PVC & Ketenbeheer biedt een platform voor de PVC producerende en PVC verwerkende industrie in Nederland. Meer informatie vindt u op deze website, of via contact@pvcinfo.nl.
Informatie
 

 

Ga snel naar:

 
 

 

Oproep - beschermend materiaal reserveren voor ziekenhuizen

Vanuit de overheid is er een dringende oproep aan bedrijven om beschermend materiaal te reserveren. Daarmee kunnen ziekenhuizen worden bevoorraad in het geval van toenemende aantallen patiënten met het coronavirus.

Beschermende materialen buiten de zorg
Veel beschermend materiaal is nog elders in de zorg aanwezig (bv. apotheken, tandartsen, paramedische beroepen) maar ook buiten de zorg. Bijvoorbeeld:

  • groothandels
  • doe-het-zelf
  • industrie
  • chemie
  • bouw
  • schoonmaak
  • autospuiterijen etc.

Het verzoek is om deze materialen niet aan consumenten of bedrijven te verkopen. Maar onmiddellijk melding te maken aan uw branchevereniging. De NRK ontvangt meldingen graag via e-mailadres NRK.

Wat er nodig is
Voorraden en productie, en productie die snel opgestart kunnen worden zijn van belang. Concreet gaat het om de volgende soorten goederen:

  • ffp2 en ffp1 maskers zijn prioriteit 1
  • chirurgische maskers en brillen, schorten, handschoenen en desinfectanten

Als u contact opneemt met de NRK, dan zal u worden gevraagd om de naam van uw bedrijf en het soort goederen en/of productie(mogelijkheden) van de aangegeven lijst. Evenals de contactpersoon vanuit bedrijf + 06-nummer + emailadres.

De NRK kan u ook direct in contact stellen met de desbetreffende personen bij VNO-NCW en MKB-Nederland.

Het vervolg
Nadere precisering van de goederen vindt plaats via VNO-NCW en MKB-Nederland. Vanuit VNO-NCW en MKB-Nederland of vanuit VWS zal met de bedrijven nader worden gecommuniceerd over de feitelijke ter beschikking stelling van de goederen. 
« Terug naar vorige pagina

Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag

Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel: 070-444 06 52
Fax: 070-444 06 61
E-mail: contact@pvcinfo.nl


 

 


© Stuurgroep PVC en Ketenbeheer 2022