Lidmaatschap

 
Stuurgroep PVC & Ketenbeheer biedt een platform voor de PVC producerende en PVC verwerkende industrie in Nederland. Meer informatie vindt u op deze website, of via contact@pvcinfo.nl.
Informatie
 

 

Ga snel naar:

 
 

 

Stuurgroep PVC & Ketenbeheer

Algemene Informatie

Wat is de Stuurgroep PVC & Ketenbeheer?

Begin 1989 hebben in Nederland de fabrikanten van de grondstof PVC samen met de belangrijkste verwerkers van PVC de Stuurgroep PVC & Ketenbeheer opgericht. Hun doel was een programma te ontwikkelen gericht op het voortdurend verminderen van de belasting van het milieu in de hele levenscyclus van PVC en PVC-producten (dat is de productie, verwerking, gebruik, hergebruik en verwijdering). Daarnaast werd beoogd namens de sector informatie te verstrekken over milieu-, gezondheids- en veiligheidsaspecten van PVC. De Stuurgroep PVC & Ketenbeheer is lid van de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie te Leidschendam en is aangesloten bij VinylPlus.

Wat is het doel van de Stuurgroep PVC & Ketenbeheer?

 • PVC zo duurzaam mogelijk inzetten door:
  • het verminderen van lucht- en waterverontreiniging;
  • herverwerkingprogramma’s (waaronder mechanische en chemische recycling);
  • vermindering van het gebruik van schadelijke stoffen.
 • De milieubelasting van PVC waar mogelijk tot een minimum terugbrengen.
 • Namens de sector bijdragen aan open communicatie over duurzaamheid van PVC.

Hoe wil de Stuurgroep PVC & Ketenbeheer dit doel bereiken?

 • Door middel van overleg met industriële partners, overheden en maatschappelijke organisaties informatie uitwisselen en mogelijke verbeteringen onderzoeken.
 • Het in gang zetten en ondersteunen van projecten gericht op verbeteringen in de levenscyclus van PVC zoals afvalprojecten en grondstofverbetering. Bijvoorbeeld:
  • Vermindering van de lucht- en waterverontreiniging door bijv. etheendichloride, vinylchloride, PVC-stof en koolwaterstoffen bij de productie van PVC.
  • Reeds gerealiseerde volledige vervanging van loodstabilisatoren in PVC-producten.
  • Inzameling en herverwerking van PVC-producten in de afvalfase zoals leidingsystemen, profielen, dakbanen, vloerbedekking etc.
 • Het verstrekken van informatie over duurzaamheidaspecten van PVC en PVC-producten aan belangstellenden.
 • Samenwerking op Europees niveau met producenten van PVC, PVC-toevoegingen en verwerkers van PVC.
 • Meewerken aan initiatieven in Europees verband.

Nieuws

Algemeen branchenieuws en Stuurgroep PVC en Ketenbeheer persberichten

Alle nieuwsberichten
 

Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag

Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel: 070-444 06 52
Fax: 070-444 06 61
E-mail: contact@pvcinfo.nl


 

 


© Stuurgroep PVC en Ketenbeheer 2024