Lidmaatschap

 
Stuurgroep PVC & Ketenbeheer biedt een platform voor de PVC producerende en PVC verwerkende industrie in Nederland. Meer informatie vindt u op deze website, of via contact@pvcinfo.nl.
Informatie
 

 

Ga snel naar:

 
 

 

Privacyverklaring

Mei 2018 

Stuurgroep PVC & Ketenbeheer Privacy Policy 
 
Stuurgroep PVC & Ketenbeheer, gevestigd aan Loire 150, 2491 AK Den Haag, is verantwoordelijk 
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring. 
Contactgegevens: Stuurgroep PVC & Ketenbeheer, Loire 150, 2491 AK Den Haag, 070 444 0 652,  
Roger Loop is de Functionaris Gegevensbescherming van Stuurgroep PVC & Ketenbeheer. Hij is 
bereikbaar via loop@nrk.nl.

Persoonsgegevens die Stuurgroep PVC & Ketenbeheer verwerkt 
Stuurgroep PVC & Ketenbeheer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van 
onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan Stuurgroep PVC & Ketenbeheer heeft 
verstrekt. 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Stuurgroep PVC & Ketenbeheer 
verwerkt: 
-  Voor- en achternaam 
-  Adresgegevens (indien door u verstrekt) 
-  Telefoonnummer (indien door u verstrekt) 
-  E-mail adres 
-  IP- adres (via programma’s die aan deze website zijn gekoppeld)
-  Gegevens over uw activiteit op de Stuurgroep PVC & Ketenbeheer website (via programma’s die aan deze website zijn gekoppeld)
-  Internetbrowser en apparaat type (via programma’s die aan deze website zijn gekoppeld)

Gebruik van uw gegevens 
Stuurgroep PVC & Ketenbeheer verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen: 
-  Het verzenden van (e-)nieuwsbrieven, (e-)magazines, en verdere informatie over PVC en de verschillende toepassingen.
-  Het contact met u opnemen indien er met de verzending en/of onze overige dienstverlening problemen optreden. 

Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat melden en worden uw gegevens onmiddellijk uit het 
bestand verwijderd. 
 
Verwerkingsovereenkomsten 
Stuurgroep PVC & Ketenbeheer sluit een verwerkingsovereenkomst met de federatie Nederlandse 
Rubber- en Kunststofindustrie (NRK), die voor de Stuurgroep PVC & Ketenbeheer de website 
beheert, zodat ook zij zorgvuldig en veilig met gegevens waar zij uit hoofde van hun 
dienstverlening aan Stuurgroep PVC & Ketenbeheer mee in aanraking komen, omgaan, en ter 
vaststelling dat zij deze gegevens niet bewaren als daar geen functionele reden voor is. 
 
Bewaartermijnen 
Stuurgroep PVC & Ketenbeheer bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de 
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn vergaard. 
Dat betekent dat wij adres- en contactgegevens bewaren zolang u relatie van Stuurgroep PVC & 
Ketenbeheer bent, en dat wij financiële en administratieve gegevens bewaren zolang dit wettelijk 
verplicht is. 
Statistische informatie wordt enkel in geaggregeerde vorm enkele jaren bewaard om trends in 
bezoekgedrag te kunnen onderscheiden. 
 
Cookies 
Uw bezoek aan deze website wordt bijgehouden door middel van cookies.  
Stuurgroep PVC & Ketenbeheer gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische 
cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. 
Deze informatie wordt via de website verzameld en gebruikt om de site gebruiksvriendelijker te 
maken. De gegevens worden niet herleidbaar tot individuele computers aan andere partijen 
verschaft. 

U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval kunnen wij niet 
garanderen dat alle diensten en functionaliteiten van deze website op een juiste manier werken. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om de gegevens die Stuurgroep PVC & Ketenbeheer van u heeft opgeslagen en 
verwerkt in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele 
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking 
van deze gegevens door Stuurgroep PVC & Ketenbeheer.  
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens, sturen naar contact@pvcinfo.nl of u kunt zich wenden tot de functionaris gegevensbescherming bij Stuurgroep 

PVC & Ketenbeheer. 
Verder wijst Stuurgroep PVC & Ketenbeheer u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te 
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende 
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens 
Stuurgroep PVC & Ketenbeheer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt 
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking 
en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  
Dit betekent o.a. dat alleen geautoriseerde personen toegang tot deze gegevens hebben, en dat 
de opslag in een beveiligde omgeving plaatsvindt.

Den Haag, 16 mei 2018 


Download hier de privacyverklaring als pdf


Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag

Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel: 070-444 06 52
Fax: 070-444 06 61
E-mail: contact@pvcinfo.nl


 

 


© Stuurgroep PVC en Ketenbeheer 2024