Lidmaatschap

 
Stuurgroep PVC & Ketenbeheer biedt een platform voor de PVC producerende en PVC verwerkende industrie in Nederland. Meer informatie vindt u op deze website, of via contact@pvcinfo.nl.
Informatie
 

 

Ga snel naar:

 
 

 

PVC en afval

Wanneer een product aan het einde van zijn levensduur gekomen is, kan het materiaal of de daarin opgeslagen energie teruggewonnen worden door recycling of verbranding. Storten van afval dat nog een nuttige toepassing (hergebruik of energieterugwinning) kent, is alweer vele jaren verboden.

Het feit dat de mens de niet-hernieuwbare grondstoffen te snel opgebruikt, in combinatie met het effect van de grote hoeveelheden afval op het milieu, levert via de publieke opinie een sterke stimulans voor hergebruik.

De productie van kunststof wordt vaak beschouwd als een grote verbruiker van fossiele brandstoffen zoals aardolie. Er wordt jaarlijks echter slechts 4% van het totale verbruik van aardolie ingezet voor de productie van kunststoffen, met aanvullend nog eens ca. 3% gebruik fossiele brandstoffen voor het productieproces, waardoor dus zeker 91% van de olie eenmalig wordt gebruikt voor transport, warmte- en energieopwekking.

De aardolie die aanwezig is in kunststof kan meerdere malen gebruikt worden. Daarom steunt de Europese kunststofindustrie een integrale aanpak van afvalbehandeling van alle kunststof producten. 

De industrie heeft 3 ecologisch verantwoorde oplossingen voor het beheer van PVC-afval, namelijk:

  • mechanische recycling;
  • chemische (of feedstock) recycling;
  • verbranding met terugwinning van energie.

Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag

Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel: 070-444 06 52
Fax: 070-444 06 61
E-mail: contact@pvcinfo.nl


 

 


© Stuurgroep PVC en Ketenbeheer 2024