Lidmaatschap

 
Stuurgroep PVC & Ketenbeheer biedt een platform voor de PVC producerende en PVC verwerkende industrie in Nederland. Meer informatie vindt u op deze website, of via contact@pvcinfo.nl.
Informatie
 

 

Ga snel naar:

 
 

 

Verbranding

Niet alle kunststof afval kan worden hergebruikt. Een deel zal verbrand moeten worden, omdat storten – terecht – verboden is (althans in Nederland).

In veel Europese landen wordt huishoudelijk afval verbrand om zo warmte en energie op te wekken. Hierbij wordt er positief gebruikt gemaakt van de hoge calorische waarde van aanwezige kunststoffen zoals PVC.

In een verbrandingsoven wordt PVC omgezet tot CO2 , water, zoutzuur (HCl) en enkele metaalchlorides. 35-65% van de chloorinput in verbrandingsovens komt van PVC, de rest van zouthoudende levensmiddelen, plantaardig afval, hout en papier.

CO2: Door de bijzondere chemische samenstelling van PVC, wordt er per kg materiaal aanzienlijk minder CO2 gevormd dan bij materialen zoals olie, hout, steenkool of andere kunststoffen. Hierdoor draagt de verbranding van PVC minder bij tot het broeikaseffect.

Zoutzuur: Bij verbranding van PVC afval ontstaat zoutzuur (HCl). Als dit niet wordt teruggewonnen komt het terecht in in de rookgassen. Dit zoutzuur moet uit de rookgassen worden verwijderd voordat deze in de atmosfeer terechtkomen. Dit gebeurt met behulp van neutralisatiemiddelen zoals kalk of natronloog waardoor zoutzuur wordt omgezet in calcium- of natriumchloride.

Dioxine: Dioxine is een verzamelnaam voor een groep van 210 chloorhoudende stoffen waarvan sommige erg giftig zijn.

De mogelijke invloed van de verbranding van PVC afval op de uitstoot van dioxines was lange tijd het onderwerp van een maatschappelijke discussie omdat PVC chloor bevat en chloor nodig is voor de vorming van dioxine. Verondersteld werd dat een vermindering van het chloorgehalte in afval kan bijdragen tot een vermindering van de vorming van dioxine.

Verschillende studies hebben echter aangetoond dat er geen directe correlatie is tussen chloor/PVC in het afval en de emissie van dioxines ("PVC and municipal solid waste combustion: Burden or benefit?", TNO-MEP-R99/462; "The relationship between Chlorine in waste streams and dioxin emissions from waste combustor stacks", ASME Research report Vol. 36).

Wat wel belangrijk is zijn de verbrandingsomstandigheden (onder andere temperatuur en aanwezigheid van sporen metaal en zuurstof). Dit is ook bevestigd door de Europese Commissie in het Groenboek van PVC. Dioxine wordt gevormd als gevolg van de onvolledige verbranding van elk chloorhoudend organisch materiaal, zoals onder andere ook hout.


Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag

Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel: 070-444 06 52
Fax: 070-444 06 61
E-mail: contact@pvcinfo.nl


 

 


© Stuurgroep PVC en Ketenbeheer 2024